معاینه عصبی شیرخواران ـکلینیک یاشا 099095901428 حنیف امانیان

معاینه عصبی شیرخوار

معاینه عصبی شیرخوار   معاینه عصبی شیرخوار مشکوک به اختلال تکامل حرکتی پس از آنکه در شیرخواری براساس نتیجه تست غربالگری و یا نگرانی والدین به وجود یک اختلال تکاملی حرکتی مشکوک شدیم ، شیرخوار بایستی تحت معاینه دقیق عصبی- تشخیصی قرار گیرد. این ارزیابی توسط یک متخصص کودکان باتجربه یا آموزش دیده و یا…

حنیف امانیان ـ رشد از نوزادی تا سالمندی ـ گفتاردرمانی در گرگان 09909501428

رشد و فعالیت های متناسب سن

فعاليت های مورد انتظار در مراحل رشد کودکان  تولد تا 12 ماهگی: گفته می شود کار اصلی نوزادان در اولين سال زندگی بزرگ شدن و پيشرفت کردن است.نوزادان به توجه و مراقبت کامل،ميزان خواب زياد،تغذيه خوب ،و ميزان زياد تعامل با والدين و مراقبين نياز دارند. 12ماهگی تا 36ماهگی: مهم ترين فعالیت کودک در اين…