مایلستون رشدی کلینیک یاشا 09909501428

مایلستون های رشدی 4تا5سال

مایلتسون های رشدی سنین 4تا5سال مهارت های گفتار و زبان رشد واژگان درکی و بیانی بسیار افزایش یافته است. ۱۰۰% گفتار برای غریبه ها قابل فهم است. مجموعه واژگان بیانیه اش ۹۰۰ تا ۲ هزار کلمه به بالا است. مجموعه واژگان در کیش ۲۸۰۰ کلمه به بالا است. از جملات چهار تا شش کلمه‌ای استفاده…

مهارت های کودک 2تا3 ساله_کلینیک یاشا_09909501428

مهارت های کودک 2تا3سال

مهارت های کودک 2تا3سال   مهارت های گفتاری پدیده انفجار واژه رخ می‌دهد و هر ماه ۲۰ تا ۳۰ واژه به خزانه واژگانی کودک اضافه می شود . واژگان بیانی به سرعت رشد می کنند(۱۰۰تا ۲۰۰کلمه) مجموعه واژگان درکی کودک ۹۰۰ به تا ۱۰۰۰ کلمه می رسد. کتاب های مورد علاقه اش را انتخاب کرده…