توانبخشی اختلالات ماهیچه ای استخوانی ـکلینیک یاشا 099095014428

اختلالات ماهیچه ای و استخوانی

اختلالات ماهیچه ای و استخوانی   ورم مفاصل یا آرتریت   تعاریف و مفاهیم ورم مفاصل بیماری است که از طریق درد در اطراف مفاصل مشخص می شود. این بیماری در تمام سنین ممکن است بروز کند. و در کودکان بین 18 ماهگی تا 4 سالگی یا در هر زمان دیگر خود را نشان دهد.…