برخورد صحیح با لکنت _ کلینیک یاشا 09909501428

برخورد با شرم از لکنت

برخورد با شرم از لکنت لکنت می تواند خجالت آور باشد. احساس شرم و خجالت یکی از احساس های عمده ای است که افراد دارای لکنت آن را تجربه می کنند. و به همین دلیل در این فصل به صورت اختصاصی به آن پرداخته می شود. شرم ، احساسی از نوع شکست در تعریف خود…