تفاوت ناروانی طبیعی و لکنت زبان چیست؟

‍ 🗣 ناروانی طبیعی ناروانی طبیعی یا ناروانی رشدی چیست ؟ جنبه ای از گفتار اغلب بین سنین 2 تا 7 سال در کودکان اتفاق می افتد که طبیعی است . یک بخش مشترک و همگانی ازرشد کودکان در طی یادگیری گفتارو زبان است که ناروانی طبیعی یا normal non fluency نامیده می شود. ناروانی…