برنامه frp و درمان لکنت در کلینیک یاشا تلفن : 09909501428

آموزش قوانین عمومی برنامهFRP

اولين بخش برنامه قوانین رواني حاوي سه قانون كلي است: 1 )آهسته صحبت كن 2 )هر دفعه يك واژه را بگو. اين قوانین در هر كودك از آغاز درمان استفاده ميشود. آسيب شناس گفتار و زبان تشخيص ميدهد .كه كدام يك از اين قوانین عمومي بر اساس نتايج ارزيابي براي هر كودك مناسب است. براي…

اصلاح لکنت در کلینیک یاشا _ گرگان _ تلفن : 09909501428

اصلاح لکنت

اصلاح لکنت از دیرباز ابزارهای کاهش تنس بدنی در طول لکنت راهکارهای “اصلاح لکنت” نامیده می شدند. در مقابل راهکارهای اصلاح لکنت ، راهکارهایی هستند که “اصلاح گفتار” نامیده می شوند. که به صورت مستقیم برای بهبود روانی گفتار مورد استفاده قرار می گیرند. در درمان جامع از ترکیب روشهای اصلاح گفتار و اصلاح لکنت…