لکنت زبان و مداخله زود هنگام و به موقع ـ حنیف امانیان 09909501428

مداخله زود هنگام در لکنت

مداخله زود هنگام در لکنت: آيا کودکان کم سن می توانند درمان را تحمل کنند: متخصصين بالينی که با بچه ها کار می کنند اغلب می پرسند،.آيا کودکان کم سن لکنتی خواهند توانست برنامه درمانی سطحی را تحمل کنند؟ آيا کودک ،زمان کافی و تلاش لازم را بر سر اين مسآله می گذارند. و آیا…

تفاوت ناروانی طبیعی و لکنت زبان چیست؟

‍ 🗣 ناروانی طبیعی ناروانی طبیعی یا ناروانی رشدی چیست ؟ جنبه ای از گفتار اغلب بین سنین 2 تا 7 سال در کودکان اتفاق می افتد که طبیعی است . یک بخش مشترک و همگانی ازرشد کودکان در طی یادگیری گفتارو زبان است که ناروانی طبیعی یا normal non fluency نامیده می شود. ناروانی…