توانبخشی اختلالات ماهیچه ای استخوانی ـکلینیک یاشا 099095014428

اختلالات ماهیچه ای و استخوانی

اختلالات ماهیچه ای و استخوانی   ورم مفاصل یا آرتریت   تعاریف و مفاهیم ورم مفاصل بیماری است که از طریق درد در اطراف مفاصل مشخص می شود. این بیماری در تمام سنین ممکن است بروز کند. و در کودکان بین 18 ماهگی تا 4 سالگی یا در هر زمان دیگر خود را نشان دهد.…

دزمان لکنت زبان در بزرگسالی یا نوجوانی 09909501428 - حنیف امانیان

درمان لکنت زبان بزرگسال

چند روش برای درمان لکنت بزرگسال: Prolongation وقتی سرعت گفتار خود را به روشی سیستماتیک تغییر میدهید،یاد میگیرید. که چگونه برای روانی بیشتر آن را تغییر دهید. برای آغاز این تکنیک ابتدا باید کلمه را به هجاهای آن بشکنید. مانند کلمه مامان ،که به هجا های ما و مان شکسته میشود. سپس ، هر هجا…