بهداشت صوتی کلینیک یاشا 09909501428

بهداشت صوتی

 بهداشت صوتی    مرطوب نگه داشتن تارهای صوتی به منظور حرکت بهتر و احتمال آسیب کمتر : الف) مرطوب نگه داشتن از داخل 1) مصرف آب فراوان روزانه ۱۰ تا ۱۲ لیوان 2) اجتناب از موادی که مخاط دهان و گلو را خشک میکنند مانند ( چای ، قهوه ، نوشیدنی های کافئین دار ،…

درمان اختلالات صدا و صوت در گرگان ـ حنیف امانیان 09909501428

اختلالات صدا و صوت

انواع اختلالات صدا یا صوت    اختلالات صوت یا صدا به علل گوناگونی به وجود می آید. اختلالات صدا را در سه دسته مهم طبقه بندی می کنیم: عضوی، عصبی، عملکردی. یعنی هر اختلال صدا ممکن است یک یا چند علت داشته باشد. در یک اختلال صدا با منشاء عضوی، گرفتگی صدا ممکن است به…