دیزارتری

دیزارتری دیزارتری گروهی از اختلالات حرکتی گفتاری است که در نتیجه آسیب عصب شناختی رخ داده .و می تواند همه شاخص های گفتاری از قبیل : تولید ، تشدید ، آواسازی ، تنفس و نوای گفتار را تحت تاثیر قرار دهد . حداقل هفت نوع دیزارتری : دیزارتری شل ، دیزارتری سفت، دیزارتری پر حرکت…

دیزآرتری (Dysarthria) یا کُنش پریشی

دیزآرتری یا کُنش پریشی   تعریف: این اختلال ک جز اختلالات گفتار میباشد موقعی اتفاق می افتد ک عضلاتی ک در گفتار از انها استفاده می شود ضعیف باشند یا در کنترل انها مشکل داشته باشید. دس ارتیا در واقع نوعی کند گفتاری است ک درک ان میتواند دشوار باشد. دلایل عمده ک سبب این…