برنامه درمانی لکنت در سن مدرسه کلینیک یاشا 09909501428

برنامه درمانی لکنت در سن مدرسه

برنامه درمانی لکنت در سن مدرسه   برنامه های درمانی مورد استفاده در سن مدرسه با توجه به سن توصیه می شوند. در سنین ابتدایی دوران مدرسه می توان از برنامه های ساده تر با رویکرد بادگیری عامل استفاده نمود. مثل برنامه درمانی لیدکامب. برای کودکان مدرسه رو ، برنامه افزایش طول گفته ( رایلی…

درمان لکنت زبان پیشرفته کودکان و بزرگسالان- انفرادی یا گروهی 09909501428

لکنت پیشرفته

لکنت پیشرفته   آخرین درجه لکنت رشدی لکنت پیشرفته می باشد. که در تشخیص آن بیشتر به سن افراد دارای لکنت اهمیت داده می شود. تا تفاوتها در الگوی لکنت یا فرآیندهای زیربنایی آن. این درجه پیشرفته به جوانان و بزرگسالان تعلق دارد. اما مهم است توجه شود که بعضی از جوانان و بزرگسالان دارای…