درمان اختلالات نافذ رشد ـ گفتاردرمانی یاشا 09909501428

اختلالات نافذ رشد

اختلالات نافذ رشد به گروهی از اختلالات که دارای ویژگی ها و ناهنجاریهای مشترک بوده .و به صورت تجلی آشفتگی ها وجوه چندگانه زندگی کودک را تحت تاثیر قرار می دهند اختلالات نافذ رشد می گویند. این اختلالات به پنج دسته تقسیم می شوند:  اختلال اتیستیک: از مجموع اختلالات نافذ رشد، اختلال اتیستیک بیشترین شرایط…