گفتاردرمانی گرگان

اختلالات ارتباطی _درمان تخصصی انواع در گرگان

اختلال_ارتباطی(communication disorder)   اختلال ارتباطی هر نوع اختلالی است. که بر توانایی فرد در درک،. شناسایی یا استفاده از زبان و گفتار به منظور مؤثر بودن گفتمان با دیگران تأثیر می گذارد.   تاخیر و اختلالات می توانند. از جایگزینی یک صدای ساده تا ناتوانی در درک یا استفاده از زبان مادری متفاوت باشد.  …